• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh Ngôn

" Đàn ông giết người bằng gươm.

  Đàn bà giết người bằng ánh mắt . "

                                      Carrel