• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh Ngôn

 

" Muốn làm giàu chẳng những phải học cách làm ra tiền mà còn phải học cách tiêu tiền . "

                                       Franklin

 

" Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả các thất bại ."

                                           Bôuvi