• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh Ngôn

 
 
 
" Thường người ta nói mối tình đầu
là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.
                                J. Paul Sarte   
 
" Muốn chinh phục người con gái ấy,bạn hãy làm cho nàng hiểu rằng nàng chẳng phải viên sỏi duy nhất trên bờ biển
                              Harr Brousteau
 
" Xa cách ngắn ngủi khích động say mê nhưng xa cách lâu dài giết chết say mê .
                             Charles De Saint