• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Danh Ngôn

 

" Đối với người phụ nữ, yên lặng cũng là một thứ trang sức
                                                 Sophocle

" Ðẹp và được yêu ấy mới chỉ là phụ nữ. Xấu mà biết cách làm cho mình được yêu ấy là công chúa.

                                J. Barbey Daurevily

" Người phụ nữ dễ tha thứ cho sự xúc phạm nhưng không bao giờ quên sự coi thường

                                                P. Gordon