• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Lời Hay Ý Đẹp

 

 

Ngọc Diệp - Sưu Tầm