• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Thơ

Áo Trắng

Áo trắng xa rồi mái trường xưa
Buồn vương trên mắt lúc sang mùa
Phượng hồng vẫn thắm khi hè đến
Sóng nhạc ve sầu lúc tiễn đưa

Áo trắng em về mãi nhớ thương
Ai gieo lưu luyến buổi tan trường
Trái sầu rơi rụng mềm chân bước
Ai thấu cho lòng vương vấn vương

Áo trắng em về thăm cố hương
Bâng khuâng viễn khách lạc tên đường
Nhớ về kỷ niệm thời niên thiếu
Man mác tơ lòng bao mối vương.

 
 
Nắng Cali