• "Đường xưa mưa đổ mịt mù

    Hàng cây lặng đứng tương tư đợi người"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Thơ

Chỉ Còn In Dấu Nụ Cười

Trên tấm ảnh ...
Chúng ta chỉ còn in dấu nụ cười
Không phai nhạt theo năm dài khốn khó
Mắt môi cũ in hình hài méo mó
Đâu tròn nguyên như của thuở ban đầu...

Câu thơ cũ ví từng phân hạnh phúc
Như Sâu đo tôi đã gửi cho người
Buông đôi tay số phận cũng mỉm cười
Ta sánh bước hay là ta lạc bước!

Trên tấm ảnh
Vẫn còn nguyên khuôn thước
Chuyện trăm năm nào đã gọi vàng phai
Nếu một mai và nếu có một mai
Tôi vẫn thế nói lời xin xưng tội

Chúa Phật nào cần chi đâu cứu rỗi
Khi chúng ta đã nguyện thệ cùng nhau
Dẫu vui buồn hay có lắm đớn đau
Cũng gánh chịu than van chi lầm lỡ

Trăm hương hoa những đêm dài bỡ ngỡ
Cũng lặng im, trăng có khóc với người
Cánh đồng hoa đã một sớm thắm tươi
Tôi hoài vọng tìm chi điều bất tận !


 Trần Mai Ngân 
10-10-2017